Kvarcni pijesak za sportske terene i igrališta

KVARCNI PIJESAK ZA UGRADNJU SPORTSKIH IGRALIŠTA SA UMJETNOM TRAVOM, TENIS TERENA I DJEČIJIH IGRALIŠTA


Kvarcni pijesak u suhom i vlažnom stanju, koristi se za sanaciju i posipanje kod travnatih površina, kod ravnanja terena i nasipa sa potrebnim koeficijentom vodopropusnosti kod ugradnje umjetne trave, a najčešće se ugrađuje granulacija 0,5 - 2,0 mm.

Pijesak je ekološki i organski pouzdan za izradu pješčanika.

Isporuka:
- u rinfuzi kamionom i cistemom
- pakovanje u PE vreće 25/1
- pakovanje u BIG-BAG vreće 1000/1

0 0